تاریخچه‌ سیر

  • امین رحمانی

یکی‌ از قدیمی‌ترین‌ گیاهان‌ مورد مصرف‌غذایی‌ و دارویی‌، گیاه‌ سیر است‌. قدیمی‌ترین‌اسناد به‌ جای‌ مانده‌ در مورد سیر مربوط به‌کتیبه‌های‌ سومریان‌ است‌ که‌ از ۲۶۰۰ سال‌ قبل‌از میلاد مسیح‌ به‌ جای‌ مانده‌ است‌. همچنین‌ سیر یکی‌ از مهمترین‌ داروهای‌ مصرباستان‌ است‌ که‌ حداقل‌ ۲۲ خاصیت‌ درمانی‌برای‌ آن‌ قائل‌ بوده‌اند و در پاپیروس‌های‌ به‌ جای‌مانده‌ از…